Haveriutredningar

Trenden bättre och bättre.

2009 rapporterades noll sjöflyghaverier, under 2010 endast ett haveri och 2012 och 2013 inga incidenter. Räknat över alla 21 åren som vi fört denna statistik har vi haft 3,16 haverier per år; de senaste 15 åren är siffran 3,13 per år; de senaste 10 åren 2,6; och de senaste fem åren 1,6 sjöflyghaverier per år.

Med ödmjukhet och gott befälhavarskap jobbar svenskt sjöflyg vidare mot nollvisionen!

För mer information, se även www.havkom.se.

2006-2005
Inga rapporterade incidenter med sjöflygplan 2006 och 2005.

2007
En rapporterad incident 2007.

Datum: 2007-07-11
Olycka med flygplanet SE-FRP på sjön Långhalsen, Vrena, Nyköping, D-län, den 11 juli 2007.
Rapport: rl2008_03

2008
Fyra rapporterade incidenter 2008

Datum: 2008-10-13
Olycka med flygplanet SE-KEU vid Sandhamn, Stockholms län, den 13 oktober 2008.
Rapport: rl2009_12

Datum: 2008-08-24
Olycka med flygplanet SE-FRN på sjön Smuolejaure, BD län, den 24 augusti 2008.
Rapport: rl2009_09

Datum: 2008-06-10
Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008.
Rapport: rl2009_01

Datum: 2008-06-07
Olycka med flygplanet SE-FYK i Nyckelsjön, D län, den 7 juni 2008.
Rapport: rl2008_12

2009
Under 2009 rapporterades inga haverier med sjöflygplan.

2010
En rapporterad incident 2010

Datum: 2010-06-19
Olycka med flygplanet SE-EHA i Gällivare, Norrbottens län, den 19 juni 2010
Rapport: rl2011_04

2011
En rapporterad incident under 2011.

Datum: 8 Juli 2011
Flygplanstyp: Piper PA-18A-150
Plats Undro m, Västernorrlands län

Rapport : rl2012_08

2012-2013
Inga incidenter inrapporterade under 2012 och 2013.

2014-2015
Två incidenter inrapporterad under 2014-2015

Datum: 1 augusti 2014

Taxning i medvind med SE-ECZ, Piper Cub PA-18-150. Utreddes aldrig av
Haverikommissionen. Föraren var medveten om att stjärtpartiet på Piper Cub har
en förmåga att lyfta sig vid taxning i medvind varför taxning skedde i en något
högre fart än normalt. På mitten av sjön lyftes stjärten och flygplanet tippade
framåt. stället för att taxa i medvind till startpositionen kan segling ibland
vara ett bättre alternativ. Om det var möjligt i just detta fallet är okänt.

Rapport: rundslagning_cub_-kiruna_2014.pdf

Datum: 14 juni 2014

Landning i hög sjö med N5411Z, USA registrerad Cessna TU206G, i sjön Vättern
nära Visingsö.

Efter landning beslöt båda piloterna att avbryta flygningen p.g.a. den höga
sjögången och tog på sig sina flytvästar. Motorn stängdes av i avsikt att segla
baklänges mot Visingsö. Vattenrodren förblev nedfällda vilket medförde att flygplanet
vreds tvärs vinden och välte.

Rapport: RL2015-06 (PDF saknas)