Avrostningsprogram

Svenska Sjöflygföreningen har en tydlig ambition och målsättning att höja flygsäkerhetsnivån bland alla piloter i Sverige.

Som en del av detta har vi tagit fram ett avrostningsprogram som en teoretisk och praktisk repetition innan sjöflygsäsongen börjar.

Handledning för avrostningsprogrammet och protokoll från flygning finns på egna sidor på webbplatsen.

Utöver avrostningsprogrammet finns även haveriutredningar och analyser att läsa på vår hemsida. Det kan vara bra att läsa igenom dessa och dra lärdom därifrån.