Transportstyrelsen – Kompendium för privatflygare

Magnus Axelsson ger en statusrapport (2019-04-26);
Arbetet fortsätter med att ge nationella regler för Annex I-kärror som hänvisar in i Del NCO. Tyvärr har vi fått remissa en tredje gång med svarsdatum senast 2/5 men jag tror det kommer bli bra. Brochyren kompendium Privatflygare TS är fortfarande aktuell, men infon i den gäller ju enbart EASA-luftaftrtyg (än så länge). Vi hoppas samma info ska kunna tillämpas även av Annex I-kärror från 1/9 2019. När det gäller sjö kopplat till LAPL så kommer det förhoppningsvis att röstas igenom på nästa EASA-Kommittee den 27/6 och i så fall kan det (i bästa fall) träda ikraft under september 2019. Mvh//Magnus

Kompendium för privatflygare
En bra repetition av gällande regler:

kompendium-privatflygare