Ny sjöflygbehörighet

För att man skall få sjöbehörighet måste man ha en grundläggande fllygutbildning, dvs att man är innehavare av privatcertifikat eller högre certifikat.

Det finns egentligen inget krav på flygerfarenhet utöver godkännd PPL A men eftersom sjöflyg stundtals är mer komplicerat än landflyg rekommenderas att man har minst 200 timmars flygtid innan komplettering med sjöbehörighet.

Det krävs ett speciellt skoltillstånd från berörda myndigheter att påbörja utbildningen, samt uppflygning sker tillsammans med en kontrollant från Transportstyrelsen.

Teoriutbildningen bygger på självstudier i kombination med några timmars lärarledda lektioner. Som grund för teoriutbildningen använder man vanligtvis KSAB Sjöflyghandboken. Handboken bör man läsa innan den praktiska utbildningen inleds.

Teoridelen innefattar följande huvudområden:

  • Förberedelser inför flygning
  • Taxning och segling
  • Start och landning
  • Tilläggning
  • Prestanda
  • Säkerhet och omdöme

Flyglektionerna omfattar cirka 8-12 timmar och följer i stort sett samma områden som teoridelen ovan.