PC – Proficiency Check

Regler angående förlängning eller återupptagande av sjöbehörighet.

En sjöbehörighet på enmotorigt kolvmotorplan (SEP) som inte gått ut, kan förlängas med antingen;

En lärartimme i sjöflygplan omfattande 6 starter och landningar på sjö eller;
En lärartimme på landflygplan och 6 starter och landningar med sjöflygplan(på sjö)

Ovan under förutsättning att man har minst 12 timmar SEP (land eller sjö) samt minst 12 starter och landningar på sjöflygplan senaste 12 månaderna. OBS! Starter och landningar på sjö (för de som flyger amfibie). De 3 starterna och landningarna behöver inte vara på klassen SEP Sea, utan kan göras på annat sjöflygplan t ex SET Sea, ME Sea.

Om inte flygtidskraven enligt ovan är uppfyllda måste en PC göras med en sjökontrollant. Sker PC utanför PC-perioden 3 månader före utgångsdatum kan en ”temporary rating” utfärdas och giltighetsperioden förskjuts då i och med ett nytt PC datum. Behörigheten kan förlängas i certifikatet av en kontrollant. Kontrollanten kan alltså förlänga en sjöbehörighet om piloten kommer och visar upp en bestyrkt flygdagbok och uppfyller kraven ovan. Blankett L 1812 – 1 skall användas.

Sjöbehörigheten gäller i 24 månader för SEP Sea och i 12 månader för övriga sjöflygplan. De som gjorde den gamla PFT innan regeländringen har i regel 48 månaders giltighet inskrivet i certifikatet.

Har en sjöbehörighet gått ut (max 12 månader) gäller PC för förnyelse. Om sjöbehörigheten varit ogiltig i mer än 12 månader skall repetitionsutbildning ske vid FTO eller RF med tillstånd att genomföra sjöflygutbildning. Skolan skall föreslå en utbildningsplan som kan godkännas av Transportstyrelsen. Efter utbildning skall en PC genomföras.
Tillstånd för grundutbildning till sjöbehörighet kan ges till FTO eller till enskild FI eller CRI men repetitionsutbildningen måste genomföras vid en FTO.

Cessna 208 SET Sea är en egen typ. Man måste alltså göra PC på både land och sjö för att förlänga både land och sjö. Se ”EASA license endorsement list”.

Skillnadsutbildning gäller mellan sjöflygplanflygplan utrustade med.

Amfibieflottörer
Flygbåtar
Konventionella flottörer

OBS! en PC som förfallit på klassen SEPL (Land) innebär en ”Skill test” (Flygprov).

Har du bara klassen SEP Sea följer du reglerna angående förlängning eller PC som beskrivits enligt ovan.

För mer information, kontakta Säkerhetsansvarig, Christer Leinehed.
Mobil: 0768-456 600
E-mail: christer@leinehed.com