Välkommen till Svenska Sjöflygföreningen,
Swedish Seaplane Association (SSA)

Att flyga sjö betyder att man har frihet att flyga, men under ansvar. SSA vill att friheten att flyga sjöflygplan skall bestå.
Vi vill fortsätta flyga sjöflyg med hög säkerhet. Därför tar vi i SSA vårt ansvar och arbetar med miljöhänsyn och försiktigt utnyttjande av vår underbara svenska natur.

Hur blir jag medlem i Svenska Sjöflygföreningen, SSA, och vad har föreningen att erbjuda?

Svenska Sjöflygföreningens uppgift är att som ideell organisation tillvarataga gemensamma intressen för medlemmarna genom att:

  • informera dig om sjöflygaktiviteter i Sverige och utomlands på vår hemsida
  • arbeta för att skapa bästa förutsättningar för oss sjöflygare genom att vara remissinstans åt våra myndigheter, luftfartsverket, länsstyrelser m fl.
  • kontinuerligt arbeta med säkerhetsfrågor kring sjöflyget
  • anordna möten, träffar & utbildning
  • bedriva informations- och upplysningsverksamhet i frågor rörande sjöflyget
    propagera för en hög flygsäkerhet

Dessutom att:
arbeta för den enskildes rätt att inom ramen för normala säkerhetskrav få operera med sjöflyg under minsta möjliga restriktioner
stå öppen för kontakter med andra organisationer med liknande intressen
föra medlemmars talan inför svenska myndigheter samt vid behov biträda i frågor rörande sjöflyget.