PPL versus LAPL

När LAPL kom så var vi många som undrade om detta kommer att bli något bra samtidigt som vi äntligen såg en möjlighet för fler att kunna ta ett certifikat. 

Sedan november 2019 är det också möjligt att flyga sjöflyg med LAPL som det framgår av denna artikel från KSAK. (EU-förordning 2019/1747)

Vad är det då för skillnad mellan dessa olika certifikat?

Läs mer om detta i dokumentet från FFK nedan.

PPLvsLAPL