Flygsäkerhet

Att flyga sjö är bland det trevligaste och mest givande man kan syssla med bland fritidsflyget.
Vårt land står till tjänst med tusentals landningsplatser och kombinationen av naturupplevelser och flygning är magnifik.

Sjöflygning är emellertid även den form av flygning som kräver ovanligt mycket av pilotens omdöme, förutseende och skicklighet. För att färdas säkert med ett sjöflygplan fordras att man är ytterst omsorgsfull med planering, utrustning och genomförande av flygningen.

I syfte att höja säkerheten för sjöflyget fortsätter Svenska Sjöflygföreningen att fokusera på de operationella och tekniska frågorna. Vi har under denna sektion Flygsäkerhet samlat material som vi hoppas är till er hjälp.

Utöver säkerhetsfrågor finner man även de regler och policys som fastställts av Svenska Sjöflygföreningen.

Fly Safe!

För mer information, kontakta Säkerhetsansvarig, Christer Leinehed.
Mobil: 076-845 6600
E-mail: christer@leinehed.com