Styrelse

Valda på årsmöte 2020-06-27

Ordförande:
Filip Nilsson
Mobil: 0706-084 100


Kassör:
Björn Andersson
Mobil: 0708-228 806


Sekreterare:
Robert Wagner
Mobil: 0709-647 637


Styrelseledamot:
Per-Åke Hedlund


Styrelseledamot:
Anders Gröndahl
Mobil: 0705-376 030

Styrelseledamot (suppl):
Christer Leinehed (Säkerhetsansvarig)
Mobil: 0709-979 660


 __________________________________________

Revisor Staffan Beck och Revisorssuppleant Hubertus Videgård.
__________________________________________

Valberedningen består av Mikael Östling och Dmitrij Karpenko.