Styrelse

Valda på årsmöte 2021-07-03

Ordförande:
Filip Nilsson
Mobil: 0706-084 100

Kassör:
Björn Andersson
Mobil: 0708-228 806

Sekreterare:
Robert Wagner
Mobil: 0709-647 637

Styrelseledamot:
Per-Åke Hedlund

Styrelseledamot:
Anders Gröndahl
Mobil: 0705-376 030

Styrelseledamot (suppl):
Christer Leinehed (Säkerhetsansvarig)
Mobil: 0709-979 660

 __________________________________________

Revisor Staffan Beck och Revisorssuppleant Hubertus Videgård.
__________________________________________

Valberedningen består av Mikael Östling och Dmitrij Karpenko.