Styrelse

Valda på årsmöte 2023-06-29

Ordförande:
Filip Nilsson
Mobil: 0706-084 100

Vice ordförande:
Anders Gröndahl
Mobil: 0705-376 030

Kassör:
Björn Andersson
Mobil: 0708-228 806

Sekreterare:
Robert Wagner
Mobil: 0709-647 637

Styrelseledamot:
Folke Stenwall

Styrelseledamot:
Peter Jonsson

Styrelseledamot:
Adam Högstedt UL repr.

 __________________________________________

Revisor Staffan Beck och revisorssuppleant Hubertus Videgård.
__________________________________________

Valberedningen består av Tommy Sundqvist (sammankallande) och Per Eriksson.