Historia

En dag i september 1990 satt Hans ”Hasse” Åhlfeldt och Gösta Widlöf i Hasses kontor på Bromma flygplats och läste tidningen ”Floatplane pilot”. Hasse kom då plötsligt på idén att det borde bildas en sjöflygförening i Sverige. Efter ett telefonsamtal till Ebbe Källström, som genast nappade på förslaget, var bollen i rullning. Ytterligare samtal ringdes till fler sjöflygare i Sverige och en månad senare bokades konferensrum i Helsingfors dit hela gruppen åkte med Viking Mariella för att hålla en konstituerande stämma.

Medverkande var Hans Åhlfeldt, Gösta Widlöf, Gösta Molin, Ebbe Källström, Anders Ljungberg, Rolf Hansson, Lars Persson, Rolf Hagström, Thomas Balkefors, Karl Erik Renström och Göran Håkansson. Rolf Hansson valdes till ordförande, Gösta Widlöf till kassör och Ebbe Källström till sekreterare (eftersom han hade tillgång till dator redan då). Gunilla Hellsten övertog senare sekreterarposten under ett par år tills Anders Ljungberg som då arbetade på luftfartsverket tog över, när hans tjänst på luftfartsverket upphörde.

Första årsmötet ägde rum i Årsunda där ca 50 sjöflygplan närvarade. Sedan dess har årsmöten ägt rum i Sveg, Älvdalen, Furudal, Sollerön, Mälaren, Stora Blåsjön m m.

Från början hette föreningen Swedish Floatplane Association. ”Men får inte sjöflygplan utan flottörer vara med då?” frågade Anders Ljungberg. Namnet ändrades därmed till nuvarande Swedish Seaplane Association eller Svenska Sjöflygföreningen.

I oktober 1995 utgavs den första tidningen ”Sjöflyg” som då var i svartvitt och bestod av 20 sidor. Redaktörer var Gösta Widlöf och Thore Andersen. Gösta samlade in material och Thore satte samman materialet och ombesörjde tryckningen. Från och med september 2000 blev tidningen i färg. Ett 60-tal upplagor har nu utgivits och samtliga nummer finns arkiverade av Gösta Widlöf.

Så gick bildandet av Svenska Sjöflygföreningen till.