Medlemskap i Sjöflygföreningen

Den årliga medlemsavgiften är 500 kr.

Svenska Sjöflygföreningens uppgift är att som ideell organisation tillvarataga gemensamma intressen för medlemmarna genom att:

  • informera dig om sjöflygaktiviteter i Sverige och utomlands på vår hemsida
  • arbeta för att skapa bästa förutsättningar för oss sjöflygare genom att vara remissinstans åt våra myndigheter, luftfartsverket, länsstyrelser m fl.
  • kontinuerligt arbeta med säkerhetsfrågor kring sjöflyget
  • anordna möten, träffar & utbildning
  • bedriva informations- och upplysningsverksamhet i frågor rörande sjöflyget
  • propagera för en hög flygsäkerhet

Har du några frågor eller vill anmäla ditt medlemskap, vänligen kontakta SSA på info@swedishseaplane.se. Välkommen!

Betalning inom Sverige:
Du betalar medlemsavgiften via plusgiro 54 29 60-0 eller Swish: 123 0092 460
OBS! Det är viktigt att du anger ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Betalning från utlandet:
För dig som betalar från ett annat land än från Sverige ska nedan anges när du betalar till SSA.

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600

IBAN är en internationell metod för ange och kontrollera bankkontonummer, och används endast vid utlandsbetalningar. Ett svenskt IBAN består av 24 tecken och börjar alltid med bokstäverna SE. Behöver du även adressuppgifter för betalningen vänligen skicka oss ett mail.

Den tryckta ”SSA Sjöflyghandboken” som inehöll viktigt informationsmaterial för dig som flygare samt ett stort antal sjöflyghamnar i Sverige är slut och finns inte längre. I KSAB:s Svenska Flygfält ingår numera information om ett antal sjöflyghamnar.

Vi hoppas att du blir en aktiv medlem och vill vara med och påverka, kanske även skriva något till vår hemsida som kan intressera andra medlemmar och flygintresserade.

Har du några frågor eller önskar anmäla ditt medlemskap,
vänligen kontakta SSAs på info@swedishseaplane.se.

Välkommen!