Oljor i samband med vinterförvaring

Hoppas sjöflygsäsongen har varit bra – du har väl åtminstone haft vatten tillräckligt Nu är det tyvärr snart dags att tänka på finalen och kanske du inte avser att konvertera till hjul eller skidor utan vänta med flygning till nästa säsong. Ja då är det viktigt att tänka på förvaring av maskinen. Flygplansskrovet och flottörerna gör du naturligtvis rena och torkar på bästa sätt, men motorn behöver extra behandling för att klara ett stillestånd. Din fiende heter fukt och korrosion och den skall du bekämpa med alla medel. Det finns många sätt och goda råd, inte minst i motortillverkarens egna seviceinstruktioner. Saknar du närmare handledning kan följande kanske hjälpa dig med ett visst skydd.

När du står utanför förvaringshangaren så tappar du den varma motoroljan och passa gärna på att sila den genom ett pappersfilter eller varför inte en damstrumpa – ja just det, faktiskt en användbar metod. Med lampa, förstoringsglas och en magnet undersöker du om där finns föroreningar som inte skall finnas där. Hittar du metallspån så kontakta din tekniker för undersökning. Har du ett fullflödesfilter så byt det också – skär upp det gamla för undersökning.

Nu skall du fylla på en konserverande olja och de flesta flygmotoroljor har tyvärr inte sådana tillsatser vilket däremot de flesta bilmotoroljor har. Slå därför på en bilmotorolja, eventuellt med lite extra tillsats av konserveringsolja, som finns att köpa separat. Kör motorn på måttligt varv på denna olja en kort stund om möjligt med blyfritt bränsle. När du skall stanna motorn sprutar du in samma sorts olja i luftintaget – se upp för propellern! – tills motorn stannar eller det ryker bra ur avgasrören. Efter stopp tar du ur de övre tändstiften och sprutar in olja i cylindrarna. Sätt om möjligt in gelpluggar på tändstiftens plats. Spruta en dimma av konserveringsolja utanpå hela motorn. Tejpa en plastpåse runt avgasrör, luftintag och ventilation. Nu fyller du dessutom motorns oljesump hela vägen upp med samma konserveringsolja – så långt det går utan att det rinner över. Sätt på en skylt att nu skall inte propellern röras.

Det var mycket olja det här, men den kommer säkert att göra god verkan i vinter och när du senare skall dra igång motorn igen måste du först dränera den här oljan, men den är inte bortkastad för du kan mycket väl använda den i bilen, traktorn eller gräsklipparen. Se nu till att flygplanet får stå torrt uppställt och med minsta möjliga temperaturväxlingar , det är de som svarar för den förargliga kondensen, som i sin tur ger rostangrepp. Har du omställbar propeller ska den naturligtvis ha sin del av konserveringsoljan genom rundkörning av systemet före slutkonserveringen. Metallblad får också sin del av oljedimman medan en träpropeller lämpligen monteras av och förvaras i sval rumstemperatur. För kortare stillestånd kanske du inte vill konservera enligt ovan, men gå inte ut och markkör motorn var fjortonde dag – det är det bästa sättet att samla på sig kondensvatten i motorn. Hellre då byt olja, gärna med tillsatser av lite konserveringsolja och dra regelbundet runt motorn med ett stift i varje cylinder uttaget så att du får upp varvet och därmed oljecirkulationen.

Vid längre stillestånd kan det vara bra att ta bort vipparmsaxlarna så att ventilfjädrarnas tryck mot kammar och kamföljare avlastas. Det är vanligt med kontaktkorrosion på dessa delar. Jag förutsätter att avkonserveringen senare kommer att göras i samband med en 100-timmars tillsyn då förhoppningsvis ingen korrosion ska visa sig i motorn. Till sist, hellre än att experimentera på egen hand kan det löna sig att ta kontakt med en utbildad flygtekniker.

P.S. I SJÖFLYG nr. 11 skrev jag om utvändig korrosion på bl. a. flottörer och räknade upp en del metaller som inte trivs med varandra. Där skulle jag också ha nämnt att rostfritt stål i sig självt är utmärkt mot korrosion men i kontakt med aluminium skapar det korrosion på den senare metallen. Har du båda metallerna så se till att de är isolerade från varandra. D.S


Anders Ljungberg

Denna sida är ur Sjöflyg nummer 13.