Att fara med kabinvärme

Att fara med kabinvärme – eller är kabinvärmen en fara?

Det här gäller inte bara sjöflygare utan berör varje ägare av lätta flygplan utrustade med kabinvärme baserad på friskluftens uppvärmning via motorns avgassystem, vilket ju är det vanliga. Kommer delar av avgaserna in i kabinen är du och dina passagerare i dödlig fara. Det är den i sig luktfria kolmonoxiden (CO) i avgaserna som är giftet.

Kom också ihåg att lufttrycket inne i kabinen som regel är lägre än ytterluftens, vilket gör att en öppning i skrovet bakom ordinarie avgasutsläpp – ända bort till stjärten – kan suga in avgaser i kabinen med samma risk som via varmluften. Jag vill alltså föreslå en skärpt kontroll på denna punkt, som ju normalt genomförs vid periodiska tillsyner. Du kan börja med att redan på listan för daglig tillsyn införa att du tittar i motorrummet efter tecken på läckande avgaser, brännmärken eller missfärgning längs hela systemet med packningar och mantlar, titta även på motorplåtarnas insidor.

Kring själva värmeväxlaren ligger en mantel, som man dock öppnar endast vid verkstadstillsyner men du kan slå på de in- och utgående rören med handen för att höra om det skramlar i värme-växlaren, då är det risk att det finns sprickbildning och risk för läckage.

Vid nästa periodiska tillsyn, som utförs av behörig person, kan man göra ett enkelt prov. Med värmeväxlarens mantel borttagen kan man ta en vanlig, ren, dammsugare och med slangen kopplad till utblåset föra in slangens andra ände i avgasutsläppet och på så sätt få ett mindre övertryck i systemet. Med hjälp av såpvatten kan man sedan lätt se om det finns läckage. Använd för all del inte tryckluft !

Det finns också instrument och indikatorer för att under drift spåra halter av kolmonoxid i kabinluften. En enklare typ kan köpas på bensinstationer och består av en knapp att fästas på instrumentpanelen. Finns kolmonoxid färgas knappen men med tiden färgas den ändå så det är en färskvara. Säkrare utrustning för prov kan eventuellt lånas från en bilverkstad, t.ex. i form av en glasampull med sugblåsa. Misstänker du någon gång under flygning att du har kolmonoxid i kabinen så stäng kabinvärmespjällen och öppna friskluftventilationer, oavsett temperatur.

Anders Ljungberg

Denna sida är ur Sjöflyg nummer 35 Mars 2004.