Flygbränsle på fat

Leverans av flygbränsle på fat såg ut att vara i fara efter att AirBP 2018 meddelat att man tänkte upphöra med detta.

Glädjande nog kan vi nu meddela att framtiden är säkrad och det kommer att gå att köpa fat även i framtiden.

Distribution och försäljning kommer att skötas av Niklas Larsson som man kan kontakta via hemsidan  Flygbensin.nu