Fast förankrad

Så blev det till sist vinter i år också med storm, snö och kyla. Den senare har åtminstone i mitt Östergötland medfört att isarna blivit bärkraftiga. Då tänker jag framåt och ser sommarens krusade vatten med sjöflygplanet i centrum och frågar mig om jag inte skulle ha nytta av en ankarboj att förtöja vid, styra flytbryggan eller haka upp några timmerstockar vid som uppfångare så att jag vid tilläggning i vind inte glider in mot stenarna i viken.

I vilket fall som helst, ska du ha en boj i sommar är det nu du ska utnyttja isen för att lägga ut ankaret. Hur ska då ankaret se ut ? En stenbumling med en kätting runt är inte det bästa, stenen kan hasa på botten eller kättingen kränga av. Föreslår att du bultar ihop ett par järnstänger till ett kors som armering och sedan gör en enkel form som passar för att gjuta cement i till ett korsformat ankare där du också har en utstickande ögla i galvat järn. Vikten gissar jag bör ligga mellan 100 och 150 kg, tillräckligt att hålla ett flygplan eller brygga men inte tyngre än att det vid ändrade dispositioner kan lyftas om än med lite grövre grejor.

Från ankaret ska gå en wire eller kätting upp till en boj, lägg denna dubbel så att den löper genom öglan i ankaret så kan du vid tillfälle byta den utan att dyka bara genom att dra den nya wiren genom öglan med hjälp av den gamla. Wiren eller kättingen ska vara så lång att den ger en bra vinkel till bojen vid alla tänkbara vattennivåer eller sjöhävningar. Bojen kan vara av den vanliga typen, en flytkropp med ett spjut rätt igenom. I den nedre öglan fästes ankarlinan – men ! – den övre sågar du av jäms med flytkroppen. Propellrar gillar inte sådana pinnar. Istället gör du ett nät av tågvirke runt bojen med en mjuk ögla överst där flygplan eller stock kan göras fast.

Jag hoppas att du också tänker på simmare och båtfarare så att anordningen inte utgör någon fara, tydliga markeringar hjälper. Vintertid kan du lägga ett flöte någon meter under vattenytan för linan istället för bojen så att inte isen drar iväg med härligheten… Jag tänker inte gå in på detaljer utan överlåter det till din fantasi, vill bara med detta ge dig en kick att starta ett projekt medan isen fortfarande bär.

Anders Ljungberg

Denna sida är ur Sjöflyg nummer 39 mars 2005.