Höst – konserveringstid

Det är inte bara årets skörd som ska konserveras så här års. Ditt sjöflygplan kräver också sin konservering. I den här spalten har jag skrivit mycket om detta men jag ska göra en liten resumé här så du slipper att leta fram gamla tidningar.

Tag upp flygplanet och tvätta det ordentligt ut- och invändigt. Torka ur flottörer eller skrov med svamp. Vaxa och smörj. Lämna gärna vissa luckor borta och ersätt med påtejpat nät för ventilation (t.ex. flottörer).

Töm kabinen på allt löst och lite till, som radio, ELT, brandsläckare, förbandslåda och batteri för bättre förvaring inomhus.

Dränera gammal olja från motorn och slå på mineralolja – gärna enkel bilolja – kanske med tillsats av konserveringsolja. Dra runt 80 – 100 varv utan tändstift så att oljan når hela systemet. Vid ställbar propeller måste motorn köras. Spruta oljedimma in i cylindrarna genom tändstiftshålen under rundtagning och sätt tillbaka stiften – eller gelpluggar. Ge motorns yttre och metallpropellern en lätt dusch också men skydda remmar och gummislangar.

Tillverka en avfuktare enligt beskrivning i Sjöflyg nr 28, maj 2002 och anslut till motorn.

Täck alla öppningar men gör det med nät där ventilation önskas. Skydda pitotrör, statiskt uttag, tankventilationer och luftintag. Ha i åtanke att gnagare och fåglar gärna härjar i förvaringsutrymmena. Det sägs att de förra inte gillar enris så några kvistar här och där kanske är på sin plats. Säcktankar får ej vara torra. Förutsätter att maskinen nu står torrt och ventilerat under tak men lägg gärna ett kapell över alltihopa som ytterligare skydd, bland annat för glasrutor. Glöm inte att då och då se till din maskin, byta gel i luftavfuktaren eller torr-bollar i kabinen. Säkert har du egna tips att komplettera med men jag hoppas med det här att du kommer igång med höstkonserveringen.

Anders Ljungberg

Denna sida är ur Sjöflyg nummer 37 Oktober 2004.