Skyddsområden

Utöver restriktionsområden (R-områden) som kan vara upprättade av militära skäl eller av hänsyn till allmän ordning och säkerhet finns det några andra typer av skyddsområden speciellt viktiga för flyget.

Fågelskyddsområden

Fågelskyddsområde (fågelreservat) kallas ett område där åtgärder vidtagits för att bevara en fågelvänlig miljö. Det rör sig oftast om områden som av naturliga skäl lockar till sig fåglar, då inte minst flyttfåglar.

Fågeskyddsområden finns på många platser vid våra kuster och insjöar. Dessa områden omfattas av tillträdesförbud under del av året eller, undantagsvis, under hela året.

Gränser finns angivna på båtsportkortet och Sveriges länskarta (se under KARTOR).

Sälskyddsområden

Sälskyddsområden bildas för att hålla vissa områden störningsfria, vanligtvis under vår och försommar.

Sälskyddsområden har tillträdesförbud under en del av året och syftar till att skydda sälars uppehållsplatser.

Områdena är tydligt skyltade med förbudstid. Gränser finns angivna på båtsportkortet och Sveriges länskarta (se under KARTOR).