Kartor

Sveriges Länskarta är en mobilanpassad karta. Webbkartan innehåller allmänintressant geografisk information såsom natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och andra län.

I kartan kan man bland annat enkelt se var det finns nationalparker, naturreservat, fågelskyddsområden, etc.

 

MSB Kartor för skogsbrandflyg innehåller mycket bra information även för sjöflygare (t.ex. klassning av sjöar, flyghinder och restriktionszoner, natur- och vattenskydd)