Naturreservat och Nationalparker

Innan du genomför en flygning är det viktigt att ta reda på att det inte finns några restriktioner genom naturreservat eller nationalparker där du tänkte flyga eller landa.

Naturreservat

Det finns 3500 naturreservat i Sverige. Naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där både gammelskog, vattendrag, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå.

För mer information om naturreservat och var dessa finns se Naturvårdsverkets hemsida om naturreservat. Sveriges länskarta (se under KARTOR) visar också var naturreservat finns.

Nationalparker

Sverige har 30 nationalparker utspridda från norr till söder. De är alla unika områden som är särskilt viktiga att skydda och bevara.

Inom Sveriges nationalparker får man inte landa eller göra lågflygning. Ge akt på dina flygkartor och håll dig informerad.

För mer information om naturreservat och var dessa finns se Naturvårdsverkets hemsida om nationalparker. Sveriges länskarta (se under KARTOR) visar också var nationalparkerna finns.