Flight Schools (Single Engine Sea)

PA Flyg AB
Hulje Södergård 1, 341 52 Lagan
Tel: +46 70-537 60 30

Luleå-Boden Flygklubb
Luleå
www.lbfk.com
skolning@lbfk.com

Täby Sjöflygklubb
Pontongränd 9, 183 62 Täby
www.tsk.nu
kontakt@tsk.nu

Östra Sörmlands Flygklubb
Gnesta
www.osfk.se
info@osfk.se

Lapplands flygsällskap
Byvägen 25, 920 73 Gargnäs
Ulf Lewander +46 70-520 46 00