Dagsturer med sjöflyg med Sällsjö som bas: 25-28 juni 2018

Sällsjögården står berred med boende och mat för flyg och sjöflygintresserade from den 25/6. 

Åre Molanda flygförenings medlemmar tar med dem som önskar ut på dagsturer runt om kring i de Jämtlänska fjällen med sällsjö som bas.

Känner du dig inte så van vid att flyga i fjällen så kan vi som gör det lite oftare hjälpa till med tips och råd.

Varje besättning ansvarar dock för sin egen planering och flygning.

Om du saknar sjöflygmaskin finns det ett antal platser i de maskiner som kommer att vara på plats. Men hör då av dig innan för att vara säker på att du kommer med.              

Tel: 070 5413822 / Mats Rönning

Om du har någon i familjen som inte är lika intresserad som du på att flyga runt i fjällen utan hellre vandrar kommer det att finnas vandringsturer i närheten även det med viss guidning

Nytt år med nya möjligheter! Här kommer det att fyllas på med aktiviteter allt eftersom det meddelas webmaster.  Vissa aktiviteter är preliminära varför inga exakta datum finns utsatta för dessa.

Maj

Fly-in Täby Sjöflygklubb: onsdag 30 maj 18:00. Fly-in med grillning och flygsnack för sjöflygare och intresserade - Mer info här

Juni

International Seaplane Meeting - Biscarosse, Frankrike: lördag 9 juni - söndag 10 juni

Fly-in Täby Sjöflygklubb: onsdag 13 juni 18:00. Fly-in med grillning och flygsnack för sjöflygare och intresserade - Mer info här

Fly-in Blidö, Norrtälje kommun: lördag 16 juni - mer info här

Dagsturer med sjöflyg med Sällsjö som bas - måndag 25 juni - torsdag 28 juni - Mer info här

Fly-in och Årsmöte - Sällsjö (10 nm SE Järpen): fredag 29 juni - lördag 30 juni - Mer info här

Fly-in Kolåsen (30 nm N Järpen): lördag 30 juni - söndag 1 juli - Mer info här


Juli

Fjällfllygveckan Kolåsen (30 nm N Järpen) - Årrenjarka (50 nm NW Jokkmokk): Första veckan i juli - Mer info här

Augusti

Mazury AirShow and Masuria International Fly-In - Lake Niegocin, Polen: 4-5 augusti 2018

Fly-In - Hauho Finland: 10 - 12 augusti 2017 ==> Seaplanes of Finland

September

Flygdag Täby Sjöflygklubb - Hägernäs ==> TSK.nu

International Seaplane Fly-In, Greenville, Maine, USA: 6 - 9 september 2018

Spontanarrangemang arrangeras dessutom lokalt. Håll koll på hemsidan eller vår facebooksida.
För mer information, vänligen kontakta oss på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

VÄLKOMNA!

 

Du är välkommen att delta i den numera traditionella gemensamma flygningen från Kolåsen upp genom de fantastiska Svenska fjällen för att på fredagskvällen anlända till Årrenjarka för gemensam grillning och på lördagen en god och trevlig middag med lokala råvaror och specialiteter.

Vi bor i tält och hjälps åt på olika sätt, en fantastisk upplevelse kan de som varit med tidigare år vittna om.

Varje flygplan med dess besättning ombesörjer planering och uppföljning för sin flygning. Man kan vara med under hela flygningen eller delar av den. Varje morgon beslutar vi vart vi skall ses nästa gång. Det handlar alltså inte om en roteflygning.

Alla kostnader hanteras av respektive besättning likaså anmällan för ev. boende och mat i Årrenjarka som var och en bokar själv.

Vi kommer dock ordna så att det kommer att finnas bränsle tillgänligt, men mängden måste anmällas i förväg. 

Mer info kommer löpande på facebook gruppen Sjöflygveckan gå in där fortlöpande och ta del av information och bokning av bränsle mm.

För bokning Årrenjarka Fjällby klicka här

 

Kallelse till årsmöte

Årets årsmöte kommer att hållas lördag 30 juni med start kl 10.00 i Sällsjö i samband med fly-in.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 30 maj.

Praktisk information om årsmötet finns här

Dagordning

§1     Årsmötets öppnande
§2     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4     Upprättande av och godkännande av röstlängd
§5     Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
§6     Styrelsens verksamhetsberättelse
§7     Framläggande av Resultat- och Balansräkning
§8     Framläggande av revisionsberättelse
§9     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§10   Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter

§11   Val av revisorer och suppleanter
§12   Val av valberedning
§13   Fastställande av årsavgift
§14   Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år
§15   Föredragning av inkomna motioner

§16  Övriga frågor
§17  Mötets avslutande

 

Bilagor:

Sjöflygföreningens Stadgar 2012

Sida 1 av 2

Please publish modules in offcanvas position.