Sjöflyg-check

Svenska Sjöflygföreningen har en tydlig ambition och målsättning att höja flygsäkerhetsnivån bland alla piloter i Sverige.
De som flyger eget sjöflygplan bör ta chansen till en teoretisk och praktisk repetition innan säsongen börjar. Christer Leinehed i SSAs styrelse har därför utarbetat en del material som presenteras här nedan. Materialet är skrivet på engelska. Avsikten är att både höja den teoretiska (operationella) kunskapen och den tekniska kunskapen på den eller de flygplan man avser flyga.

Utöver nedan material finns även läsning om haveriutredningar och analyser tillgängliga på hemsidan under sektionen Flygsäkerhet/Haveriutredningar. Det kan vara bra att läsa igenom dessa och dra lärdom.

Flygläraren kommer att förutsätta att frågeformulären (operationella och tekniska) är genomarbetade och klara i samband med själva sjöchecken så att fokus kan bli på själva sjöflygandet.

Inför sjöchecken skall följande dokument läsas igenom och där så krävs besvaras.

• Technical questionnaire

• Operational questionnaire

• Preflight planning

• Safety briefing

• Measures on water

• Measures airborne

• Emergency procedure

• Enviromental items and focus

• Post flight procedure

HP-50 sjöflygkompendium från transportstyrelsen.

Ett operationellt frågeformulär som förhoppningsvis kan ge en del nya kunskaper men också friska upp gamla sådana. Du kommer säkert att få leta i en del material som du har eller som finns på webben för hitta svar på frågorna. Ett bra tips är att läsa igenom de delar som gäller privatflygning VFR som du hittar på Transportstyrelsens hemsida. Här finns bland annat (BCL-D) LFS 2007:20 och LFS 2007:58 med tillägg 2010:150.

Beroende på flygplanstyp, tekniskt frågeformulär för Cessna 185 samt Cessna 206.

Ett sjöflyg-checkprotokoll som kommer att följas under själva flygplanschecken/träningen.

Sjöflyg – frihet under ansvar

För mer information, kontakta Säkerhetsansvarig, Christer Leinehed.
Mobil: 076-845 6600
E-mail: christer@leinehed.com