Sjöflygföreningen tackar för en lyckad sjöflygsommar 2016

Många sjöflygplan ställs nu av för vintern eller opereras som landflygplan medan ett antal fortsätter att sjöflyga när det är möjligt.

Inga personskador med något Svenskt sjöflygplan har inträffat hittills under 2016. Det haveri som inträffat var inte direkt kopplat till att det var ett sjöflygplan utan piloten tappade kontrollen i luften efter att ha manövrerat på låg höjd, det är dock rimligt att anta att höjden inte varit lika lågt över vatten om inte flygplanet varit ett sjöflygplan. KSAK gör en förenklad utredning då det var ett UL flygplan. Ett mindre missöde med en Ultralätt Avid Amphibian som delvis sjönk under odramatiska former har noterats i pressen.

Sjöflygföreningen vill passa på att uppmana er att nyttja vintern till att fortsätta flyga regelbundet, göra kvalitativa flygövningar i tillexempel lågfarts manövrering. Naturligtvis med instruktör om ni inte är 100% säkra att ni förstår de aerodynamiska effekterna i låg fart, stall och spin så att ni inte utsätter er för risk med övningen, öva på bedömningslandning, blekelanding osv vilket går utmärkt att öva i en vanlig klubbmaskin.

Nöj er inte med medelmåttlig prestation, öva tills ni med lätthet flyger rent med kulan i mitten, kan hålla en exakt hastighet i alla flygfaser och kan landa mjukt på en förutbestämd sättningspunkt.  

Ta även chansen att studera och förkovra er inom sjöflyg och sjöflygsäkerhet. Läs tillexempel er POH från pärm till pärm, titta på de nya EASA regelverk som gäller för normalklassade flygplan tillexempel gällande VFR regler och prestandaberäkning.

Oavsett om ni flyger ett Normalklassat, Veteranklass (Annex 2), Experimentklass, European Light Aircraft eller Ultralätt flygplan är vi lika måna om er och era passagerares säkerhet. Betänk och överväg de potentiella säkerhetsrisker som just ditt flygplan besitter, även i förhållande till hur du änvänder flygplanet. Reflektera nu under vintern på hur du kan utveckla dig för att minska risken för att du sätter dig i en farlig situation. 

Det finns som ni säkert vet många utmärkta filmer på främst Youtube om sjöflygsäkerhet, (sök tex på seaplane safety) och läs gärna KSAB`s teoribok "Sjöflyghandboken" från pärm till pärm.

Att ni alla sjöflygare till säsongen 2017 är i god eller utmärkt flygtrim, har era flyg och sjöflygteoretiska kunskaper fräsha samt vet ert sjöflygplans operativa förutsättningar är bästa möjliga grund för att vi skall ha ett ännu roligare och framgångsrikare sjöflyg år 2017!

Med bästa häsningar Svenska Sjöflygföreningen.

SSA räknar till att det finns fler än 100 st aktiva sjöflygplan i Sverige som skänker tusentals personer mycket glädje och nytta.

Foto: Johan Litens, Juli 2016 Gautosjö

Please publish modules in offcanvas position.